AVAILABLE WORLDWIDE
MEDITATION Vojtech Eckerto Vojtech Eckert - piano
1. THE LOOP / Chick Corea 2. STELLA BY STARLIGHT / Young/Washington 3. ALICE IN WONDERLAND / Fain/Hilliard 4. ALL THE THINGS YOU ARE / Kern/Hammerstein 5. NEVER LET ME GO / Evans/Livingston 6. ON THE GREEN DOLPHIN STREET / Kaper/Washington 7. MEDITATION / Jobim/Mendonca/Gimbel 8. GRAVY WALTZ / Brown/Allen 9. DAYS OF WINE AND ROSES / Mancini/Mercer 10.THE MEANING OF THE BLUES / Troup/Worth Total Time 69:09 MUSIC DIRECTOR & PRODUCER Dr. VOJTECH ECKERT SOUND & MASTERING Mgr. KAREL FISL EXECUTIVE PRODUCER PAUL VLCEK / ILLUSTRATION LUBOMIR LICHY SLEEVE NOTES NAJPONK, KAREL RUŽIČKA Sr. / TRANSLATION HANNAH VLCEK RECORDED IN PRAGUE OCTOBER & NOVEMBER 2001 (YES, 2001 SORRY ABOUT THE MISPRINT ON THE COVER) Cube-Metier MJCD2213 ©+ (P) 2001 Cube-Metier Ltd., GL50 2BY, UK
Years ago Vojtěch Eckert exchanged his doctor's diploma and a secure job at a reknowned Prague medical establishment for an uncertain career of a freelance professional musician. He went into this absolutely headlong and without any compromise; we, his colleagues, have always wished him that he'd never regret his decision, and quietly envied his courage. We were envious because we knew what this profession involves. But every jazzman also knows that the highest prize – the sheer exhilaration of the music – is a very sweet one, and worth many sacrifices. Meditation, Vojtech's solo debut, arrives perhaps somewhat later than he deserves – but nevertheless, it's here and that is what matters. (Karel Ruzicka sn.) Vojtěch Eckert vyměnil před lety svůj diplom lékaře s pevným zaměstnáním v renomovaném pražském zdravotnickém ústavu za velmi nejistou existenci profesionálního jazzmana na volné noze. A šel tehdy do toho rovnou po hlavě, bez kompromisů.My,jeho kolegové, jsme mu vždy přáli, aby svého rozhodnutí nikdy nemusel litovat, a tiše jsme mu jeho kuráž záviděli, protože víme,co tohle živobytí obnáší.Každý jazzman ovšem naštěstí taky ví, že největší odměna - radost z muziky - je velice sladká a že stojí za to jí leccos obětovat. Album MEDITATION přichází jako Vojtův samostatný debut možná později, než by si zasloužil, ale teď je tady a to je důležité. (Karel Růžička sn.)